Projekt e MOBILITA VTP

Projekt „e MOBILITA VTP“ je zaměřen na výstavbu Vědeckotechnologického parku – Podnikatelského inkubátoru v Uherském Brodě, který se v regionu „zlínska“ výjimečně oborově zasazuje do oblasti obnovitelných zdrojů energie a hospodárného nakládání s elektřinou s inteligentním elektronickým řízením, se zaměřením na oblast e mobility – VaV technologií elektromobilů a ICT, s následným transferem do průmyslové výroby a každodenního využití těchto produktů šetrných k životnímu prostředí.

Projekt „e MOBILITA VTP“ podporuje založení a další rozvoj subjektu infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřený zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V souvislosti s podporou inovační infrastr. pro nově vznikající inovační firmy se projekt dále zaměřuje na podporu založení, činnosti a rozvoje podnikatelského inkubátoru.

Projekt „e MOBILITA VTP“:

  • úzce spolupracuje s výzkumnými subjekty v oblasti OZE
  • společnost e MOBILITA VTP podporuje realizaci komerčních projektů
  • má připravenou projektovou dokumentaci /architektonickou studii/
  • má zajištěno financování a trvalou udržitelnost
  • v regionu UH neexistuje stejně oborově zaměřený projekt pro stejnou cílovou skupinu
  • využívá při technickém řešení obnovitelné zdroje energie
  • má zajištěnou mezinárodní spolupráci

Projekt „e MOBILITA VTP“ reaguje na nedostatek volných míst v podnikatelských zónách města Uherský Brod. Předpokládaný počet přepočtených pracovních míst vytvořených provozovatelem „e MOBILITA VTP“ společností e MOBILITA VTP s.r.o. a prostřednictvím firem zasídlených ve VTP a PI je 30.